ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

«Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»

Το Μέτρο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στην εμπέδωση και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας με την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυκλική οικονομία έχει ως βασική αρχή τη διατήρηση και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, με άμεσο στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόσθετα, μέσα από τον επανασχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών, η κυκλική οικονομία καταφέρνει να διατηρεί ένα προϊόν σε άριστη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα μειώνοντας τις ποσότητες αποβλήτων, ενώ παράλληλα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών από την επεξεργασία των αποβλήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Μέτρο, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους που έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν είναι αδειοδοτημένες και που δικαιούνται να λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής Βεβαίωσης που θα εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Μέτρο θα επωφεληθούν σημαντικά από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαγνωστικής αξιολόγησης, επιχειρηματικής καθοδήγησης, παρακολούθησης και πιστοποίησης με τους ακόλουθους τρόπους:

1

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της σπατάλης τροφίμων και της παραγωγής αποβλήτων.

2

Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για εφαρμογή κυκλικών πρακτικών, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

3

Προετοιμασία για την αξιοποίηση των Σχεδίων χρηματοδότησης επενδύσεων από το «Σχέδιο Δράσης για Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία 2021-2027» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

4

Συμμόρφωση με το υφιστάμενο και επερχόμενο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας.

5

Δημιουργία πρόσθετου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα πιστοποιηθεί με το Σχήμα Πιστοποίησης για την κυκλική οικονομία.