2η Προκήρυξη παραλαβής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) ανακοινώνει την έναρξη 2ης προκήρυξης παραλαβής αριθμού αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο  «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται μέχρι τις 14/07/2023

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και αιτήσεις συμμετοχής στο Μέτρο, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ στο 22 643 000 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση green@oeb.org.cy