Διαδικτυακή παρουσίαση του Μέτρου “Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις”

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πραγματοποιεί διαδικτυακή παρουσίαση του Μέτρου “Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις”, στις 05 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. – 11.00 π.μ. Το Μέτρο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026.

Η διαδικτυακή παρουσίαση στοχεύει στην ενημέρωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τις πρόνοιες του Μέτρου και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτό, καθώς θα συμβάλει πρακτικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητάς τους, μέσω της υιοθέτησης ενός βιώσιμου κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).

Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση με την εγγραφή τους στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqcOGqrTktHNV2Q43lrE-bXjxI6hfrbxjl

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση green@oeb.org.cy

Ημερήσια Διάταξη