Έναρξη Εργασιών Ανάπτυξης Σχήματος Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας για το Ξενοδοχειακό Κλάδο

Ενημερώνεστε ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες για την ανάπτυξη του Σχήματος Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας για το Ξενοδοχειακό Κλάδο στην Κύπρο, στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», το οποίο χρηματοδοτείται από το Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη του Σχήματος Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας πραγματοποιείται από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ).

Το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας θα αναπτυχθεί βάσει του διεθνούς προτύπου για την κυκλική οικονομία «ISO/WD 59020.2 Circular economy — Measuring circularity framework», το οποίο είναι στο στάδιο της ανάπτυξης, αλλά και άλλων παρόμοιων διεθνών προτύπων και η ολοκλήρωση του αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας για το Ξενοδοχειακό Κλάδο θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων (εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα) και επαγγελματικής καθοδήγησης στις συμμετέχουσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του «Αργυρού και Χρυσού Κύκλου Υπηρεσιών». Κύριος σκοπός του Μέτρου, είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας για το Ξενοδοχειακό Κλάδο στην Κύπρο, στοχεύοντας στη βελτίωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών τους δραστηριοτήτων, αλλά και τη μετάβαση τους σε ένα βιώσιμο κυκλικό μοντέλο λειτουργίας.