Η ΟΕΒ πρωτοπορεί στην Κυκλική Οικονομία – Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μέτρου «Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία (20/04/2022) ενέκρινε το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Το Μέτρο με συνολικό προϋπολογισμό €1,4εκ. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος – το αύριο, για την περίοδο 2021-2026.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, η εμπέδωση και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας με την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Στο Μέτρο προβλέπονται δύο κύκλοι Υπηρεσιών, ο «Αργυρός Κύκλος» και ο «Χρυσός Κύκλος».

Στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» παρέχονται σε 50 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια και επιχειρηματική καθοδήγηση για ανάπτυξη πλάνου εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» αναμένεται να συμμετέχουν 20 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα τα οποία, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών», θα προχωρήσουν σε πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του Μέτρου.

Η ένταση της χορηγίας για συμμετοχή ανέρχεται στο 100% του κόστους κάθε κύκλου Υπηρεσιών.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά έμπρακτη τιμητική αναγνώριση από την Πολιτεία, του ενεργού ρόλου της ΟΕΒ στην προσπάθεια της χώρας για την πράσινη μετάβαση.