Ολοκλήρωση Ημερίδας Δικτύωσης του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» 07 Δεκεμβρίου 2023

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πραγματοποίησε με τεράστια επιτυχία την Ημερίδα Δικτύωσης του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις». Κατά την Ημερίδα Δικτύωσης παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, τα Σχέδια στήριξης καθώς επίσης και οι διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία στα θέματα κυκλικής οικονομίας, όπου στη συνέχεια ακολούθησε πάνελ συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ συζήτησης πραγματοποιήθηκε εποικοδομητικός διάλογος όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν διάφορα ερωτήματα/ προβληματισμούς/ ανησυχίες/ εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς που είχαν προσκληθεί για το σκοπό αυτό.

Μπορείτε να βρείτε πιο κάτω τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις της Ημερίδας Δικτύωσης: