Ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των 20 ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στο Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης 20 ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στο Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις». Το Μέτρο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026.

Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις 20 ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που έχουν ενταχθεί στο Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιώνhttps://circularhotels.com.cy/chrysos-kyklos/epofeloumenes-epicheiriseis/

Στο Χρυσό Κύκλο οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θα λάβουν τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  • Επιχειρηματική καθοδήγηση για την εφαρμογή του Πλάνου Δράσεων Κυκλικών Πρακτικώνπου αναπτύχθηκε στον Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του Πλάνου Δράσεων Κυκλικών Πρακτικών
  • Προετοιμασία της ξενοδοχειακής εγκατάστασης για πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας
  • Πιστοποίηση της ξενοδοχειακής εγκατάστασης με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας από ανεξάρτητο φορέα