Ολοκλήρωση τριήμερων εκπαιδευτικών εργαστηρίων για θέματα κυκλικής οικονομίας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των πέντε (5) τριήμερων εκπαιδευτικών εργαστηρίων για θέματα κυκλικής οικονομίας, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις». Το Μέτρο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026.

Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα τριήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια:

Α/Α Επαρχία Ημερομηνίες
1 Πάφος 27 Σεπτεμβρίου, 04 Οκτωβρίου και 11 Οκτωβρίου 2022
2  

Αμμοχώστος

28 Σεπτεμβρίου, 05 Οκτωβρίου και 12 Οκτωβρίου 2022
3 29 Σεπτεμβρίου, 06 Οκτωβρίου και 13 Οκτωβρίου 2022
4  

Λεμεσός

25 Οκτωβρίου, 26 Οκτωβρίου και 01 Νοεμβρίου 2022
5 02 Νοεμβρίου, 08 Νοεμβρίου και 09 Νοεμβρίου 2022

Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια συμμετείχαν  στελέχη των πενήντα (50) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών του Μέτρου. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά, τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έλαβαν βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα κυκλικής οικονομίας και των τρόπων εφαρμογής των αρχών της στο ξενοδοχειακό κλάδο, με απώτερο σκοπό να λάβουν τα κατάλληλα εφόδια για να οδηγήσουν τις ξενοδοχειακές τους επιχειρήσεις σε ένα κυκλικό μοντέλο λειτουργίας.