Παράταση της παραλαβής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) ανακοινώνει την παράταση της παραλαβής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο  «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται μέχρι τις 31/07/2022

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και αιτήσεις συμμετοχής στο Μέτρο, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ στο 22 643 000 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση green@oeb.org.cy