Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις