Σχέδια Χορηγιών!

Σχέδια Χορηγιών Περίοδος υποβολής αιτήσεων Περισσότερες
Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις Μέχρι τις 30.05.2024 ΕΔΩ
Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων Μέχρι τις 28.06.2024 ΕΔΩ
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in Μέχρι τις 20.12.2024 ή μέχρι εξαντλήσεως διαθέσιμου προϋπολογισμού ΕΔΩ
Σχέδιο Χορηγιών για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) Αναμένεται προκήρυξη ΕΔΩ